PANEMUNIŲ KULTŪRINIO TURIZMO MARŠRUTAI

veliuona

Veliuona – miestelis Jurbarko rajono rytinėje dalyje dešiniajame Nemuno krante. Urbanistikos paminklas, istorinis kraštovaizdžio draustinis. Viršutinė terasa vadinama Antkalne, apatinė – Pakalne. Veliuona – viena seniausių Lietuvos gyvenviečių. Archeologiniai radiniai rodo, kad žmonės čia gyveno jau akmens amžiuje. 1291 m.Veliuonos pilis (tuomet žinoma kaip Junigeda) pirmą kartą paminėta Petro Dusburgiečio kronikoje. Veliuonos tvirtovė XIII–XIV a. buvo viena svarbiausių tvirtovių dešiniajame Nemuno krante, kovojant su kryžiuočiais. Už keleto kilometrų nuo dabartinio miestelio 1337 m. buvo minima kryžiuočių pilis Bajerburgas. 1348 m. Aukštutinio Reino kronika mini Veliuonos pilies sunaikinimą, tačiau 1349 m. pilis vėl atstatyta, kurią 1364 m. puolė Ordino magistras: priešpiliai buvo paimti kryžiuočių, bet pilies gynėjai nepasidavė, todėl puolėjai padegė pilį ir šioji pasidavė. 1367 m. atstatyta pilis vėl buvo užpulta ir ją padegė patys gynėjai atsitraukdami. 
Veliuonoje lankėsi, kovojo ir, anot metraščių, mirė sužeistas Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas, todėl vienas iš trijų Veliuonos piliakalnių pavadintas Gedimino Kapo kalnu. 1412 m., pasibaigus kryžiuočių puldinėjimams, LDK Vytautas Veliuonoje pastatė pilį ant II piliakalnio. 1421 m. minimas miestas (pastatyta Veliuonos bažnyčia). 1443 m. suteikta Magdeburgo teisė. XVI a. šalia pastatyta mokykla, viena pirmųjų Lietuvoje. 1501 m. LDK Aleksandras Veliuonai patvirtino Magdeburgo (savivaldos) teises. 1549 m. LDK Žygimantas Augustas Veliuoną užrašė Barborai Radvilaitei. [4]
Pavadinimo kilmė 
Nuo 1315 m. kryžiuočių minimos Junigedos pilies vietoje minima Veliuonos pilis. Ji pavadinta pagal čia pat tekantį Veliuonos upelį (dešinysis Nemuno intakas). Tačiau legendose taip pat yra pasakojama, kad šiose vietose stovėjusi mirusiųjų deivės Velionos šventykla, kurios vardą galima sieti su šaknimi „vel-“, turinčią ryšį su pomirtinio gyvenimo būtybėmis (pvz., velniu). Tai buvo mirusiųjų, vėlių deivė. XIII–XIV a. kryžiuočiai miestelį vadino Frydebergu (vok. Friedeberg – „taikos kalnas“).
Veliuonos seniūnija, Pakalniškių kaime Rimanto Ordino sodyba. Žalvario papuošalų  edukacinė programa, demonstravimas. Aiškinama simbolių ir ornamentų reikšmė, žalvario poveikis ir kita. Papuošalų gamyba senuoju būdu su senoviniais instrumentais, su kibirkščių skraidymu į šonus ir kitomis atrakcijomis. Šalia supynės, o ant laužo virdulys ir galima paragauti cukrinių avinėlių, pagal kaimynystėje gyvenusio P. Cvirkos apsakymą.
Į viršų
Žemyn