PANEMUNIŲ KULTŪRINIO TURIZMO MARŠRUTAI

Raudondvaris

Raudondvaris – miestelis Kauno rajone, apie 9 km į vakarus nuo Kauno, abipus plento į Jurbarką, šalia Nemuno ir Nevėžio santakos, aukštutinėje Nevėžio terasoje (dešiniajame krante). Miestelis gali didžiuotis išskirtinai romantišku dvaro sodybos ansambliu. Jį sudaro XVII a. 1-osios pusės renesanso pilies rūmai, šiaurinė ir pietinė oficinos, oranžerija, liokajaus namas, arklidės, ūkvedžio namelis, šiaurinis ir pietinis svirnai, ledainė ir parkas (užveistas XIX a.).

Raudondvario dvaras (arba Raudondvario pilis) stovi Raudondvaryje, dešiniajame Nevėžio krante. XVI a. antrojoje pusėje jį pradėjo statyti Kauno pakamaris Vaitiekus Dzevaltauskas. Vėliau pilies dvarą valdė daug iškilių Lietuvos didikų: Jonas Eustachijus Kosakovskis, Janušas ir Boguslavas Radvilos, Jonas Karolis Vorlovskis, Antanas, Juzefas ir Henrikas Kazimieras Zabielos, Mykolas, Benediktas Emanuelis ir Benediktas Henrikas Tiškevičiai.

Išlikusiame Raudondvario pilies dvaro architektūriniame ansamblyje ryškiausiai išlikę paskutinių dvaro valdytojų grafų Tiškevičių giminės veiklos pėdsakai. Po 1831 metų gaisro, sudegus mediniams dvaro pastatams, grafas Benediktas Emanuelis Tiškevičius pastatė naują mūrinį dvaro ansamblį. Jis tapo visai kitoks – puošnesnis ir ištaigingesnis.

I pasaulinio karo metais dvaro rūmuose buvo įsikūrusi vokiečių Oberosto valdybos būstinė. 1927–1942 m. rūmuose Lietuvos moterų globos komitetas įsteigė vaikų namus. 1944 m. besitraukdami vokiečiai sunaikino rūmus ir oranžeriją, juos sudegino.

1958 m. dvare įsikūrė Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslinio tyrimo institutas. 1959–1973 m. pagal architektų S. Čerškutės ir V. Jurkšto projektą pilies dvaro ansamblis buvo atstatytas, paryškinti renesanso bruožai. Dabar rūmai priklauso A. Stulginskio universitetui. 1994 m. dvaro rūmuose įrengta Raudondvario ir grafų Tiškevičių istorijos ekspozicija, taip pat ekspozicija kompozitoriaus J. Naujalio memorialiniame muziejuje.

Atkurta grafų dvaro vėliava. 2008 m. dvaro ansambliui suteiktas kultūros paminklo statusas. 2012 metų pavasarį–vasarą parko teritorijoje buvo atkurti želdynai ir gėlynai, kuriuose puikuojasi į dvarą sugrąžintos senosios rožių veislės.

Šiuo metu ledainėje įsikūręs Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras.

Rūmuose nuo 2012 m. birželio veikia santuokų rūmai, konferencijų salės.

Oranžerijoje įsikūręs prabangus restoranas su salėmis banketams.

150 metų skaičiuojančiose arklidėse-ratinėje veikia Menų inkubatorius, kuriame yra 400 vietų mobili teatro ir koncertų salė. Taip pat – fotografijos ir meno galerija su ekspozicijų sale, kūrybinės ir gyvenamosios patalpos kūrėjams-rezidentams.

Į viršų
Žemyn