PANEMUNIŲ KULTŪRINIO TURIZMO MARŠRUTAI

liepalotai

LIEPALOTAI
Duonoos kepimo edukacinė programa „Duona nuo kūlimo iki valgymo“ Rigimanto Stanaičio sodyboje.Demonstruojama 18–19 amžiaus kūlimas spragilais, grūdų paisymas vėjyje, malimas rankomis sukamomis akmeninėmis girnomis. Arklio kinkymas į rusvelkį, kurio pagalba javai kuliami su kuliamaja, malami girnomis valomi  su arpu. Miltai atiduodami gaspadinei. Ji paruošia ir kepa pečiuje duoną.
Iškepta duona iškart patiekiama į stalą ir ragaujama su medumi ar lašinukais ir t.t.
Į viršų
Žemyn