PANEMUNIŲ KULTŪRINIO TURIZMO MARŠRUTAI

Lekėčiai

Lekėčiai.

Lekėčių girios – tai ilgaamžė krašto istorija. Girios glaudė, saugojo nuo negandų ne vieną sukilėlį, kovojusį prieš caro valdžią. Pokariu, 1944 -1952 m.,  įvairiose Lietuvos vietovėse telkėsi prieš sovietų okupaciją kovoję Lietuvos partizaninio pasipriešinimo dalyviai, kuriuos vadino giriniais arba girios broliais. Lekėčių apylinkėse tuo metu taip pat vykos stiprus rezistencinis pasipriešinimas, šiame krašte žuvusiems partizanams atminti pastatyti paminklai, atstatytos žeminės, slėptuvės, miškuose pastatyti kryžiai partizanų žuvimo vietose. Lekėčių miestelio centre stovi paminklai Lietuvos Nepriklausomybei ir žuvusiem „Žalgirio“ rinktinės partizanams, kapinėse – nežinomo partizano kapas.

Lekėčių moterų klubas – maitinimas ir kulinarinė edukacija. Pušynuose skendinčių Lekėčių krašto kulinarinės paslaptys atskleidžiamos jaukiuose miestelio bendruomenės Moterų klubo namuose. Čia rengiama kulinarinio paveldo edukacija „Autentiškas  tradicinės duonos ir tradicinio šakočio kepimas“. Čia galėsite duonkepėje krosnyje išsikepti tikrą ruginę duoną, židinyje – šakotį (zanavykuose vadinamą raguoliu), pasivaišinti sezoninėmis lokalinėmis vaišėmis, susipažinti su laukuose ir miškuose augančių žolynų naudingosiomis savybėmis. 

Į viršų
Žemyn